Ammattitaitoisen kirjanpitäjän tekemä kirjanpito Kuortaneella Seinäjoen lähellä

Kirjanpidon tuottamia tietoja tarvitaan yrityksen johtamisessa


Kirjanpito on lakisääteinen ja sen tavoite on tuottaa yritykselle tärkeää tietoa liiketoiminnasta. Kirjanpidon tuottamaa tietoa tulee käyttää yrityksen johtamisen välineenä. Kirjanpitäjän laatima tilinpäätös kertoo yrityksen ulkopuolisille tahoille yrityksen kannattavuudesta, vakavaraisuudesta ja maksuvalmiudesta. Tilinpäätöksestä ja kirjanpidosta saadaan tiedot myös veroilmoitukseen, joten tietojen virheettömyys on ensiarvoisen tärkeää. Ammattitaitoiset kirjanpitäjämme huolehtivat, että kirjanpito laaditaan tarkasti ja ajallaan. Huolellisesti ja asiantuntevasti tehdyn kirjanpidon ja sen pohjalta koottavien tilinpäätöstietojen lisäksi saat meiltä neuvoja ongelmatilanteissa; apu on aina vain yhteydenoton päässä!

 

Harvoissa yrityksissä kirjanpito kuuluu niiden ydinosaamiseen. Kirjanpito kannattaakin ostaa ulkoistettuna palveluna kirjanpitäjältä ja taloushallinnon asiantuntijalta, joka seuraa työkseen alan muutoksia ja lainsäädäntöä. Näin kirjanpito hoituu aina ajallaan ja oikein sekä samalla saat käyttöösi uusimmat ja tehokkaimmat työkalut. Kannattaa keskittyä siihen, minkä parhaiten osaa.

 

Palvelemme eri alojen yrityksiä ja tunnemme monien eri toimialojen vaatimuksia. Laadukkaasti tehdyn työn lisäksi panostamme myös asiakasystävälliseen palveluun. Meille tämä tarkoittaa esimerkiksi sujuvaa yhteydenpitoa, hyvää palveluasennetta ja tarpeen tullen myös tukea ja apua kaikissa taloushallinnon ongelmatilanteissa.

 

Mitä on sähköinen taloushallinto?


Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yrityksen taloushallinnon hoitamista nykyaikaisten ja tehokkaiden työvälineiden avulla. Sähköinen taloushallinto on ajasta ja paikasta riippumatonta, joten voit hoitaa yrityksesi taloutta mistä vain ja milloin vain. Kaikki tarvittava tieto ja järjestelmät löytyvät pilvipalveluina verkosta.

 

Sähköisessä taloushallinnossa yritys lähettää asiakkailleen verkkolaskuja ja myös vastaanottaa niitä suoraan taloushallintojärjestelmään. Sähköistyminen merkitsee muun muassa sähköistä maksuliikennettä, laskujen kierrätystä ja hyväksymistä sähköisesti sekä tiliotteiden ja viitesiirtojen vastaanottoa sähköisesti. Viranomaisilmoitukset voidaan myös lähettää sähköisesti.

 

Sähköisen taloushallinnon suurin hyöty saadaan ajantasaisesta tiedosta, automaatiosta sekä tilitoimiston ja yrityksen päällekkäisten töiden poistumisesta. Verkkolaskut pienentävät laskutuksen käsittelykustannuksia verrattuna perinteiseen paperilaskutukseen. Verkkolaskujen etuna on myös niiden nopeus, koska sähköisesti lähetetyt laskut ovat paperilaskuja nopeammin perillä. Laskujen hakeminen on myös huomattavasti perinteistä mallia helpompaa, koska ne tallentuvat suoraan sähköiseen arkistoon. Vastaanottajakin hyötyy verkkolaskuista. Saapuvat laskut kirjautuvat suoraan taloushallintojärjestelmään oikeille tileille ja ostoreskontraan ilman, että niitä täytyisi manuaalisesti tallentaa.

 

Ajantasaisella ja sähköisellä taloushallinnolla on suuri vaikutus yrityksen johtamiseen. Sähköisen taloushallinnon ansiosta myös johto näkee yrityksen talousasiat milloin tahansa ja missä tahansa. Näin muutoksiin voidaan reagoida nopeammin ja tarvittaviin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä aikaisemmin.